Wijkgericht werken maakt Zwolle duurzamer

De Gemeente Zwolle stimuleert bewonersinitiatieven om te vergroenen en verduurzamen. Door wijkgericht te werken wordt klimaatadaptatie samen met bewoners vormgegeven. Het is mooi om te zien dat Zwolle dat ook echt graag samen met inwoners wil doen.

Ik help de gemeente door verbindingen te leggen in verschillende wijken. Zo ben ik nu bezig met wijkgericht werk in Stadshagen, Westenholte, Voorsterpoort en Assendorp. Ik breng bewoners en organisaties in contact met elkaar, waardoor er meerwaarde ontstaat. Ik ben als het ware een katalysator waardoor groene en duurzame doelen in een wijk sneller bereikt worden.

Stadshagen verduurzamen

Ik werk met bewoners in Stadshagen die bezig zijn zich te verenigen om de wijk te verduurzamen. In een aantal straten staat grootscheepse vergroening op stapel, wat het Burendag-niveau ontstijgt. Er komen ook mobiele bakken met bomen, die worden verplaatst van de ene naar de andere straat, zodat bewoners dan kunnen ervaren hoe het is om in bomenrijke straat te wonen. In de zomervakantie wordt er een leefstraat gemaakt en er is een collectieve zonnepanelenactie, zodat Stadshagenaren voordelig goede zonnepanelen kunnen aanschaffen. 

Buurzaam Westenholte

In de wijk Westenholte hebben bewoners zich verenigd in Buurzaam Westenholte. Ook hier worden straatacties georganiseerd om te verduurzamen. Ook in deze wijk kunnen mobiele bakken met bomen geplaatst worden, zodat bewoners kunnen ervaren hoe het is om in een bomenrijke straat te wonen. In de zomervakantie kan hier ook een leefstraat komen. En bewoners kunnen hier ook profiteren van een collectieve zonnepanelenactie.

Zwolle klimaatbestendig maken

Het klimaat verandert snel en de klimaatadaptatie moet eigenlijk veel sneller dan het nu gaat. Om Zwolle klimaatbestendig te maken, zijn er grote ingrepen nodig. Zo is het bijvoorbeeld nodig om de hoeveelheid straatwerk tot een minimum beperken. De aarde moet open zijn, zodat water weg kan. We moeten ook zorgen voor meer vergroening, om biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Bewonersinitiatieven zijn enorm belangrijk voor het vergroenen en verduurzamen van Zwolle. Wijkgerichte acties helpen om meer bewustzijn te creëren. Het is steeds drie stappen vooruit en weer een stap terug, want er zijn veel zaken om rekening mee te houden als je echt iedereen mee wilt laten doen. Maar je bereikt veel meer mensen als je het wel op een participatieve manier doet. En het is niet alleen burger-, het is ook overheidsparticipatie. Het gaat om gezamenlijkheid. We moeten het echt samen doen als we een duurzamere en groenere stad willen die klaar is voor de toekomst.

Wil je ook vergroenen met je buren? Meld je dan aan via deze link.