Vergroening industriegebied Voorsterpoort

Er zijn plannen om een gedeelte van het industrieterrein de Voorsterpoort te vergroenen. Peter Plaatsman kwam met het idee om het terrein te vergroenen, omdat het nu stenig en rommelig is. Met zijn bedrijf Explosief huurt hij een atelier in het pand van de Creatieve Coöperatie op de Voorsterpoort.

Natuur voor Elkaar

Een goed idee, want vanuit Natuur voor Elkaar, waar ik verbindingsofficier voor ben, wordt het vergroenen van bedrijventerreinen gestimuleerd. Een groene werkomgeving is niet alleen goed voor de biodiversiteit in een gebied, maar heeft ook een positief effect op gezondheid en welzijn van medewerkers en bezoekers. Dus ik ben met Peter Plaatsman aan de slag gegaan met plannen om een community te bouwen en verbindingen te leggen.

Samenwerking zoeken

In onze plannen komt er in het industriegebied meer ruimte voor hout en groen en manieren om de biodiversiteit in het gebied te vergoten. We werken inmiddels samen met de Creatieve Coöperatie, het parkmanagement, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de Straatboer. En de groep groeit nog steeds.

Lunchen en insectenhotels bouwen als startsein van vergroening van de Voorsterpoort

Startsein van het groene project

Op 28 mei was het startsein van dit groene project, door samen met de betrokken partijen insectenhotels te bouwen. Er was een lunch voor eigenaars en managers van de betrokken bedrijven. Wethouder Monique Schuttenbeld en Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher inspireerden de aanwezigen met hun speeches en zij wipten een paar tegels in het kader van het NK Tegelwippen. Het werd een superleuke NL Doet-dag waarin met elkaar gewerkt werd aan een opwaardering van de biodiversiteit ter plekke. Een dag die volgens de aanwezigen gerust een vervolg mag krijgen. We gaan ervoor zorgen.