VerbindenVerbinden vanuit eigen kracht

Bruggenbouwer

Met mijn talent “verbinden” en met mijn ervaring als Sociaal Makelaar leg ik verbindingen in de samenleving: tussen mensen; tussen organisaties; tussen culturen. Verbindingen die ervoor zorgen dat men gezamenlijke doelen behaald. Ik ben een eigentijdse bruggenbouwer.

De volgende maatschappelijke ontwikkelingen zijn in de samenleving zichtbaar:

  • Toenemend zelforganiserend vermogen onder burgers.
  • Terugtredende overheid.
  • Stijgende behoefte aan sociale binding.

Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie. Naar een participatiesamenleving waarin mensen nog meer meedoen en samen werken aan een meer leefbare omgeving.

U kunt bij mij terecht voor het met betrokkenen in co-creatie ontwikkelen en uitvoeren van allerlei sociale projecten. Innovatie hierbij vind ik uitermate belangrijk. Ik help u bij het aanjagen van maatschappelijke initiatieven en ondersteuning bij de transitie naar een doe-democratie.

Eigen kracht

  • Ik ga uit van ‘eigen kracht’ van mensen. Zij leren door zelf te doen. Juist ook door hierbij voor zichzelf over grenzen heen te gaan.
  • De inzet van talenten van mensen heel belangrijk. Deze maken we inzichtelijk en we bouwen ze uit. Iedereen heeft talenten. Wie vanuit zijn/haar talent werkt zet zichzelf krachtig neer, wordt hier blij van en is van toegevoegde waarde voor de samenleving;
  • Ik geloof sterk in het gebruik van ICT, Internet en sociale media. Mensen vinden elkaar massaal via deze wegen. Deze middelen zijn een belangrijke en goede aanvulling op de ‘off-line’ processen in buurt, wijk, dorp of stad.

 

Behoefte aan meer informatie en/of behoefte aan een vrijblijvend gesprek met een goede kop koffie? Leg contact met mij.