Innovatie op vrijdagmiddag

Bij de start van de werkweek moest ik even terugdenken aan afgelopen vrijdagmiddag. Want wat sloten we vorige week goed af: de ‘Kick-off’ van het Innovatielab op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW)! Dit gebeurde tijdens het SEE-café op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). En deze vond dan weer plaats tijdens het Unexpected x Innovate festival. Volgt u het nog?

Aan Petra Ligtenberg, Ferna Jalink en mij was gevraagd het SEE-café vorm te geven. SEE staat voor Sustainable Energy & Environment. Dit café markeerde de start van het bouwen aan het gezamenlijke Innovatielab, het lab dat door samenwerking tussen het IPKW, de Gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en de HAN tot stand gaat komen.

In anderhalf uur wilden wij veel informatie ophalen, dus stopten wij de mensen in de ‘pressure cooker’. En de mensen zagen dit wel zitten op de vrijdagmiddag, zo te zien aan het grote aantal wat erop afkwam. De zaal barstte zo ongeveer uit zijn voegen. Mensen van heel verschillend pluimage: studenten, ambtenaren 2.0 en ondernemers! Zij gingen in eerste instantie voor het Innovatielab in het algemeen aan het werk, daarna op thema: circulaire economie, energietransitie of nieuwe mobiliteit.

In verschillende gespreksrondes aan de ronde tafels ging men in gesprek over vragen als: “hoe ziet jouw Innovatielab eruit” en “wat moet er zeker te vinden zijn”? Het leverde veel goede gesprekken op. Vast en zeker ook omdat de mensen goed voorzien waren van fruit en Tony Chocolonely’s. Dingen die zo prettig zijn; zeker op zo’n vrijdagmiddag waarbij het al aardig richting weekend gaat.

De uitkomsten van de gesprekken werden strak vastgelegd en gaan naar Kwartiermaker Wouter van der Burg, zodat er door de partners verder gebouwd kan worden. Wij zijn heel benieuwd hoe het Innovatielab er straks uitziet en kunnen niet wachten tot we er volgend jaar doorheen kunnen lopen!