Duurzame en slimme mobiliteit Assendorp

Zwolle – Verdwijnen van Lijn 3 biedt kansen voor nieuwe, slimme en duurzame mobiliteit


Buslijn 3, die nu door Assendorp rijdt, gaat verdwijnen. Deze buslijn staat al een tijd onder druk door het beperkte aantal instappers en het grote ruimtebeslag dat deze inneemt in de Assendorperstraat. Nu er bezuinigingen worden gevraagd en het buslijnennet op de schop gaat door het verplaatsen van het busstation zal lijn 3 eind 2018 verdwijnen.
Dit biedt kansen voor Assendorp. De provincie zoekt samen met de gemeente naar invulling van de mogelijkheden die dit voor slimme en duurzame mobiliteit biedt. Denk daarbij aan meer ruimte voor fietsparkeren, promoten van autodelen, maar ook nieuwe vormen van mobiliteit op maat. Belangrijk hierbij is dat we de belangrijkste stakeholders uit Assendorp betrekken.

Assendorp is een gevarieerde wijk waar studenten, ouderen, gezinnen, ondernemers en kunstenaars wonen. De wijk heeft een gevarieerd woningaanbod, er zijn veel voorzieningen en er staan een aantal markante gebouwen zoals het Dominicanenklooster, de Oude Ambachtschool en diverse kerken. Assendorp heeft veel plaatsen waar mensen samenkomen. Zo vinden talloze activiteiten plaats in stadspark De Wezenlanden en Park Eekhout. Vooral het Assendorperplein met de muziektent vormt het bruisende hart van de wijk. Daar zijn ook wijkcentrum De Enk en de redactie van ‘De Assendorper’ gehuisvest. Als het Assendorperplein het hart van de wijk is, is de Assendorperstraat de slagader. Een levendige straat met vele interessante winkels en horecabedrijven. Assendorp is een gezellige wijk waar mensen hart voor hun wijk hebben.

In relatie tot mobiliteit zijn er meerdere kansen voor slimme en duurzame mobiliteit in deze straat en in de wijk. Denk aan:

  • Parkeerruimte auto
  • Beperkte parkeerruimtefietsen
  • Veel blik op straat
  • De bus neemt nu nog veel fysieke ruimte in
  • Assendorperstraat nog sterk ingericht voor de auto
  • Bevoorrading van de winkels met veel vrachtverkeer
  • Nieuwe ingang Jumbo geeft een rommelig onduidelijke voorkant

Samen met Arnold Helfrich van &Morgen begeleidt Arjan van HeelBreed het proces met stakeholders en andere betrokkenen om te komen tot een goed alternatief of goede alternatieven voor Lijn 3.