AanjagenVanuit verbinding meerwaarde creëren

Participatie

Nederland verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. In een dergelijke samenleving worden burgers geacht verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor elkaar. Dit is nogal een verandering en die beweging om van het één bij het ander te komen gaat niet vanzelf. Terug naar regie over eigen leven en met de mensen om je heen jezelf zien te redden. Deze beweging noemt men ‘kanteling’.

In het Oosten van het land (Twente, Achterhoek, Drenthe) kent men van oudsher het begrip ‘Noaberschap’. Dit zijn de gezamenlijke noabers (buren) in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. Binnen de noaberschap geldt de noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers (in een ruime zin des woords) bij te staan in raad en daad indien dat nodig is. Vanouds een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen.

In de participatiesamenleving geven wij samen vorm aan de moderne variant van noaberschap.

Meerwaarde

Als verbinder vind ik het fantastisch om mensen en/of partijen met elkaar in contact te brengen en met elkaar meerwaarde te creëren. Ik zet mensen aan zich in te zetten voor het algemeen belang. En ook zij zetten op hun beurt anderen aan om mee te doen.

Door mijn ervaring weet ik welke methodiek en/of welke inzet nodig is om iemand betrokken te houden in een samenwerkingsproces. En weet ik hoe ik ‘de kikkers in de kruiwagen’ kan houden.
Veel maak ik tijdens bijeenkomsten gebruik van ‘Deep Democracy’ om ook werkelijk iedereen mee te laten doen. Het is niet de meerderheid van stemmen die geldt. Nee… Juist iedere stem telt!

 

Behoefte aan meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek met een goede kop koffie? Leg contact met mij.