Inspiratiesessie en Doe-avond!

Doe en denk je ook mee?

De wereld om ons heen staat in het teken van grote veranderingen. Op het gebied van zorg (o.a. de decentralisaties), maar ook op het gebied van duurzaamheid, onderwijs, economie, natuur en het financiële stelsel vinden er in oplopend tempo grote veranderingen plaats.
Tegelijk!
Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, is toonaangevend in Nederland waar het gaat om friskijken, dwarsdenken en kantelen. Hij noemt de tijd waarin we leven geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk”.

Op woensdagavond 21 januari 2015 is er op Hogeschool Windesheim een Inspiratiesessie en Doe-avond met Jan Rotmans, waarbij je ook jouw vraagstuk of idee kunt inbrengen. De aandacht zal vooral gericht zijn op DOEN.

Doel van deze avond is mensen aan elkaar te verbinden en initiatieven verder te helpen en daardoor de leefbaarheid en duurzaamheid van Zwolle te verbeteren, maar ook om Zwolle nog leuker te maken!

De avond is een vervolg op de succesvolle Kantelbijeenkomst van 3 april jl. met bijna 400 mensen. Een verslag van deze avond vind je op ttps://www.youtube.com/watch?v=02fNulMFYM4

Wat gaan we doen?

Het is de bedoeling om een mix van inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en ambtenaren van gemeente en provincie bij elkaar te brengen. Zij nemen samen een ingebracht vraagstuk of idee onder de loep. Door inwoners en professionals aan elkaar te koppelen wordt de slagkracht vergroot en daarmee de kans op succes. Onder leiding van een facilitator wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het vraagstuk een succesvolle boost te geven.

Voorbeelden zijn:

  • Hoe zorgen we ervoor dat er een lokale munt komt?
  • Ik wil graag kunst en cultuur aanbieden in bepaalde wijken in Zwolle. Wat zijn de ingangen?
  • Hoe krijg ik mijn idee op een braakliggend terrein “van de grond”?
  • Hoe kan ik bij mijn project over duurzaamheid meer draagvlak genereren?
  • Hoe kan ik mijn plan realiseren zonder budget?
  • Hoe start ik een platform in de zorg?
  • Wie helpt mee beweging te krijgen binnen het onderwijs?

Let op! Iedereen die deze avond wil bezoeken moet in het bezit zijn van een entreebewijs.

Programma:
  • 18.30 uur inloop
  • 19.00 – 22.00 uur programma
  • 22.00 uur borrel in de Stadskantine, Hanzeplein (voor wie dat wil)

Via www.zwolleintransitie.nl is een toegangsticket aan te schaffen voor €15,- (inclusief 2 consumpties).