Verbindingsofficier Natuur voor Elkaar

Als Verbindingsofficier van het programma Natuur voor Elkaar help ik Zwolle en omgeving om te vergroenen. Om duurzame wensen en groene ideeën sneller van de grond krijgen, verbind ik initiatieven met elkaar en de overheid. Waar groene wensen zijn, moeten die gestimuleerd en geholpen worden. Dit hangt samen met de nieuwe manier van de overheid om inwoners en bedrijven niet alleen maar inspraak te geven, maar meer aan te sluiten bij wat zij zelf willen en het mogelijk te maken.

Ik maak contact met inwoners, netwerken en instellingen die groene ideeën hebben. Niet alleen met de usual ‘groene’ suspects, maar ook juist in sectoren die niet direct voor de hand liggen, zoals kunst en cultuur, sociale maatschappelijk en sport. Ook hier kan én willen ze vaak vergroenen of verduurzamen: van wegen tot bedrijventerreinen en van sportvelden tot schoolpleinen.

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden, worden groene en duurzame initiatieven sneller van de grond geholpen en daardoor krijgt verduurzaming van Zwolle en omgeving een boost. Dat draagt bij aan het doel van het programma Natuur voor Elkaar: meer en snellere duurzame vergroening in allerlei sectoren in de regio Zwolle.

Wil je je groen-initiatief ook van de grond krijgen of vergroten? Of wil je hier meer informatie over? Neem eens contact met mij op.

Opening 1e MobiPunt Zwolle

Zwolle is met de komst van een Mobipunt weer een tintje groener. De eerste ‘groene’ parkeerhub is feestelijk geopend in de Van der Laenstraat in Assendorp. Het Mobipunt biedt ruimte voor parkeren op afstand en opladen.

Een van de wensen was om op afstand te parkeren en de vrijgekomen ruimte te vergroenen. Op de wenslijst staan zes parkeerhubs, waarvan de eerste op 21 december door wijkwethouder René de Heer is geopend.

Inwoners die op afstand gaan parkeren komen in aanmerking voor een kerstboom, die in een houten bloembak op de vrijgekomen plek wordt geplaatst. De parkeerplaats kreeg een make-over. Er kwam een nieuwe ingang, betere verlichting en er werd ruimte gemaakt voor fietsen. In de toekomst is er wellicht ruimte voor meer oplaadpunten, deelauto’s, deelfietsen en pakketkluizen. ’50 tinten groen Assendorp’ zorgt voor een groene uitstraling. Weinig lijkt de Assendorpers nu in de weg te liggen om hun straat autoluw te maken.

De gemeente Zwolle is bereid in 2020 nóg twee parkeerhubs in Assendorp te realiseren.

In balans naar de top!

Kili Meru of Mount Meru

Weg met armoede bij 650 gezinnen in het dorp Kamachumu, Kagera, Noord-Tanzania

Wie mij een beetje kent weet dat ik dagelijks – zowel vanuit HeelBreed.nl als privé – graag aan de De SDG’s (Sustainable Development Goals) werk. Dit zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bepaald door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.
Tot op heden deed ik wat minder met Duurzame Ontwikkelingsdoelen nr. 1 en 2: ‘geen armoede’ en ‘geen honger’.
Het werd tijd om daar wat mee te doen… lees verder

Innovatie op vrijdagmiddag

Bij de start van de werkweek moest ik even terugdenken aan afgelopen vrijdagmiddag. Want wat sloten we vorige week goed af: de ‘Kick-off’ van het Innovatielab op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW)! Dit gebeurde tijdens het SEE-café op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). En deze vond dan weer plaats tijdens het Unexpected x Innovate festival. Volgt u het nog?

Aan Petra Ligtenberg, Ferna Jalink en mij was gevraagd het SEE-café vorm te geven. SEE staat voor Sustainable Energy & Environment. Dit café markeerde de start van het bouwen aan het gezamenlijke Innovatielab, het lab dat door samenwerking tussen het IPKW, de Gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en de HAN tot stand gaat komen.

In anderhalf uur wilden wij veel informatie ophalen, dus stopten wij de mensen in de ‘pressure cooker’. En de mensen zagen dit wel zitten op de vrijdagmiddag, zo te zien aan het grote aantal wat erop afkwam. De zaal barstte zo ongeveer uit zijn voegen. Mensen van heel verschillend pluimage: studenten, ambtenaren 2.0 en ondernemers! Zij gingen in eerste instantie voor het Innovatielab in het algemeen aan het werk, daarna op thema: circulaire economie, energietransitie of nieuwe mobiliteit.

In verschillende gespreksrondes aan de ronde tafels ging men in gesprek over vragen als: “hoe ziet jouw Innovatielab eruit” en “wat moet er zeker te vinden zijn”? Het leverde veel goede gesprekken op. Vast en zeker ook omdat de mensen goed voorzien waren van fruit en Tony Chocolonely’s. Dingen die zo prettig zijn; zeker op zo’n vrijdagmiddag waarbij het al aardig richting weekend gaat.

De uitkomsten van de gesprekken werden strak vastgelegd en gaan naar Kwartiermaker Wouter van der Burg, zodat er door de partners verder gebouwd kan worden. Wij zijn heel benieuwd hoe het Innovatielab er straks uitziet en kunnen niet wachten tot we er volgend jaar doorheen kunnen lopen!

Leve de Leefstraat!

Deze zomer was de Coetsstraat in Assendorp autovrij. Voor de tweede maal werd de Leefstraat in Zwolle georganiseerd. Mijn netwerkpartner Adriaan Mosterman en ik gingen de wijk in. We peilden de bewoners van de Coetsstraat en die waren enthousiast. En zo gebeurde het dat tijdens de zomervakantie de straat afgesloten werd voor auto’s en ander snelverkeer. Ik telde wel vijf voordelen van een Leefstraat.

 1. Er is ruimte

Ken je het plaatje van hetzelfde aantal mensen dat zich in een bus, op de fiets of lopend verplaatst en daarnaast het aantal auto’s dat zij zouden vullen? Aan dat plaatje kun je goed zien hoeveel ruimte auto’s in beslag nemen op straat. Ik moest eraan denken toen ik de Coetsstraat bij de start van de zomervakantie leeg zag. Wat ontstaat er een ruimte als onze heilige koeien elders neergezet worden! Dat voelde heel prettig en dat vonden de aanwezige inwoners van de straat ook.

 1. Er is vergroening

Met meer ruimte is er ook meer ruimte voor groen: voor planten, struiken en bomen. Dat is wat de bewoners het eerst aanpakten: planten en bomen en een enorm stuk gras de straat in! Vanwege de tijdelijkheid was dat natuurlijk kunstgras, maar toch.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen zich gezonder en gelukkiger voelen in een groene omgeving. Wist je dat je alleen al door het zien van natuurlijke vormen als mens tot rust komt? Is echt zo!

Mooi om te zien hoe dat groen werkt. De kids uit de straat pakten direct een bal en begonnen te voetballen. De hele zomer lang ontmoetten de bewoners elkaar en speelden de kinderen buiten.

 1. Goed voor het klimaat

Wie de straatjes in Assendorp kent, weet dat ze heel ‘stenig’ zijn. Vaak kan bij stortbuien het regenwater niet weg. En tijdens hete dagen in de zomer is het in deze straten zomaar drie tot vier graden warmer, omdat de stenen hitte vasthouden. In een groene straat kan het water beter weg en is het koeler tijdens hete dagen. Nu was dat effect in de tijdelijke Leefstraat nog niet te merken, want er waren geen stenen weggehaald. Maar het aanwezige groen zorgde er wel voor dat de straat prettiger aanvoelde.

 1. Meer contact

Met welk percentage het sociale contact in de straat toegenomen is weet ik niet, maar het getal is zonder twijfel enorm groot! Alleen al door het organiseren van de Leefstraat. Elkaar aanmoedigen om mee te doen, het regelen van de inrichting, het maken van plantenbakken, bankjes en stoelen, het delen van een tijdelijke elektrische bakfiets… Opeens waren er veel meer mogelijkheden om elkaar ontmoeten in de straat: een extra barbecue, kinderen die samen speelden…

O ja, en er is nu een groepsapp voor de hele straat. Die was er voor de Leefstraat niet.

 1. Meer beweging

In de zomervakantie stonden auto’s aan de rand van de wijk op een parkeerplaats geparkeerd. Het effect was dat mensen vaker gingen lopen of de fiets pakten. Dat scheelde flink wat uitstoot in de wijk.

Bewoners konden met de elektrische deelbakfiets hun boodschappen of spullen vervoeren. Voor een aantal was dit een serieus alternatief voor de auto. Ook geen uitstoot.

Nog een mooie bijkomstigheid: iedereen beweegt meer. En juist… Dat is gezond!

Kortom, in een Leefstraat snijdt het mes aan vele kanten. Wat mij betreft gaan we dit nog veel vaker doen in Assendorp en de rest van Zwolle. En ik denk wat de bewoners betreft ook!

Wil je het met mij eens hebben hoe je jouw straat meer leefbaar maakt? Leg contact met me via de contactpagina.

Mobiliteitsmakelaar stelt zich voor

Onderstaande tekst schreef ik voor ‘De Assendorper’ bij aanvang van mijn nieuwe taak als Mobiliteitsmakelaar in Assendorp, Zwolle.

Mobiliteitsmakelaar in Assendorp

Assendorp heeft sinds kort een heuse Mobiliteitsmakelaar. Dat ben ik en Arjan Broer is mijn naam. Vaak word ik door anderen bestempeld als ‘Stadmaker’, als iemand die samen met anderen waarde in de leefomgeving creëert. Vanuit mijn bedrijf HeelBreed heb ik al veel projecten op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid begeleid.

In Assendorp ben ik, samen met Arnold Helfrich (Assendorper en werkzaam bij &Morgen), in de afgelopen anderhalf jaar al met betrokken inwoners en ondernemers in gesprek geweest over duurzame en slimme mobiliteit. Uit de uitkomsten van deze gesprekken is gebleken dat veranderingen op het gebied van mobiliteit wenselijk zijn om de leefomgeving in Assendorp te verbeteren.

Duurzame maatregelen

Wat mij betreft gaan we samen het komend jaar maatregelen nemen die de straten van Assendorp meer leefbaar maken. In het verleden zijn er succesvolle proeven geweest met op afstand parkeren. Daar kunnen we op voortbouwen door bijvoorbeeld parkeerplaatsen aan de rand van de wijk meer geschikt te maken. Ook kan het gebruik van deelauto’s gestimuleerd worden. Veel auto’s uit Assendorp staan al op deelplatforms als Snappcar en MyWheels.

Op dit moment kan in veel straten tijdens heftige stortbuien het water niet goed weg. Soms zijn er zoveel stenen dat er bij hete zomerdagen sprake is van hittestress. Met minder stenen en meer groen kunnen we dit tegengaan. In verschillende straten heeft er al succesvol vergroening plaatsgevonden. Laten we kijken of we die trend kunnen voortzetten.

Samen voor verandering

Graag nodig ik u uit om mee te doen, want in Assendorp moeten vooral Assendorpers bepalen wat er gaat gebeuren. Zoek mij op en/of leg contact met mij.

Regelmatig ben ik in de wijk. In de komende weken ben ik op een vast moment aanwezig in De Enk. Dat is op de woensdagochtend tussen 10 en 11 uur.

Mijn contactgegevens:

Arjan Broer
Mobiliteitsmakelaar Assendorp
w. www.HeelBreed.nl
e. a.broer@heelbreed.nl
t. 06-14801303

Een uur lang donker op Grote Kerkplein Zwolle voor een duurzame toekomst

Zaterdag 30 maart jl. was het Earth Hour. Ook in Zwolle. Earth Hour is de grootste internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds voor onze Aarde. Elk jaar eind maart is Earth Hour het uur waarop je laat zien dat je de Aarde belangrijk vindt door samen het licht een uur lang uit te doen. Samen met Jeroen van Doornik, De Nachtburgemeester van Zwolle en Manon Slomp van Organisatiestudio organiseerde ik het evenement voor deze editie van Earth Hour Zwolle in 2019.
N.a.v. het evenement verscheen deze, wat mij betreft goede, weergave van het evenement. Door: RTV Focus. Met prachtige foto’s van Peter Denekamp.

Zwolle – Zaterdagavond trokken wethouder Monique Schuttenbeld en nachtburgemeester Jeroen van Doornik de stekker er uit op de Grote Markt. Het was namelijk weer het jaarlijkse Earth Hour. Wereldwijd gaat dan het licht een uur uit om aandacht te vragen voor een duurzame toekomst voor onze aarde.

Enkele honderden mensen hadden zich verzameld op de Grote Markt. Een deel van de mensen zakte af naar het plein omdat ze de opzwepende muziek van DJ Hans Stroeve hoorden. Anderen omdat ze begaan zijn met het wel en wee van de aarde en het klimaat. Dat niet iedereen er zo over denkt bleek tijdens de toespraak van Monique Schuttenbeld… (lees verder op RTV Focus)

“Tijdens het proces ben ik helemaal niet bezig geweest met de prijs van de isolatie. Het moest gewoon duurzaam zijn.”

Bij mijn projecten gaat het eigenlijk altijd over participatie en over duurzaamheid. In het kader van ‘practice what you preach’ heb ik in het afgelopen driekwart jaar een duurzaam houten huis gebouwd. Fabiënne van Team Foster kwam mij hierover interviewen voor het platform Energiek Zwolle. Ik vertelde haar o.a. over onze bijzondere zonthermische installatie. Lees het hier.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Arjan

 

Veldhoeve Kip uit Albergen wint OverHeerlijk Picknick Time!

HeelBreed mocht samen met Sterre Delemarre voor – en in co-creatie met – de Provincie Overijssel de publieksactie van 2018 voor het Uitvoeringsprogramma Agro & Food organiseren. Dit jaar bestond de publieksactie uit picknicken met streekproducten: OverHeerlijk Picknick Time! Bijna 50 streekproducenten leverden een bijdrage. Er waren sessies voor consumenten en voor medewerkers van bedrijven die meer met streekproducten willen gaan doen. De picknicks vonden plaats in de zomervakantieperiode in vier gebieden in Overijssel: in de regio Zwolle, in het Vechtdal, in Salland, en in Twente.

Via de website www.overheerlijk.nu konden mensen zich aanmelden voor de picknicks en een blauw toegangsticket bemachtigen. Er volgden bijna 1100(!) aanmeldingen. Het werden dus druk bezochte picknicks.
De mensen die uitgenodigd werden konden zich bij de picknicks tegoed doen aan de heerlijkste producten uit hun eigen regio. Er werd geluisterd naar mooie authentieke verhalen van de streekproducenten en er werd gesmuld van verse aardbeien, frisse salades, smakelijke ossenworst etc. Blij werden we van de vele mooie contacten die tussen producenten en consumenten ontstonden.
Tijdens de picknicks konden de mensen stemmen op hun favoriete streekproduct.
Via de sociale media-kanalen van de Provincie Overijssel en JIJ&Overijssel werden foto’s en filmpjes gedeeld. Ook door anderen werd er veel gedeeld. Via de hashtag #OverHeerlijk zijn leuke updates terug te vinden.

De elf streekproducenten van wie de streekproducten door het publiek tot de lekkerste werden verkozen, werden uitgenodigd voor de finale op 1 september jl. tijdens het Stadsfestival in Zwolle.
Het werd een zeer sfeervol evenement met op een prachtige, zonnige dag. De deskundige jury gaf Veldhoeve Kip uiteindelijk de eerste prijs. Een mooi verslag van de finale van het Zwolse RTV Focus (incl. filmpje) vind je hier.

Duurzame en slimme mobiliteit Assendorp

Zwolle – Verdwijnen van Lijn 3 biedt kansen voor nieuwe, slimme en duurzame mobiliteit


Buslijn 3, die nu door Assendorp rijdt, gaat verdwijnen. Deze buslijn staat al een tijd onder druk door het beperkte aantal instappers en het grote ruimtebeslag dat deze inneemt in de Assendorperstraat. Nu er bezuinigingen worden gevraagd en het buslijnennet op de schop gaat door het verplaatsen van het busstation zal lijn 3 eind 2018 verdwijnen.
Dit biedt kansen voor Assendorp. De provincie zoekt samen met de gemeente naar invulling van de mogelijkheden die dit voor slimme en duurzame mobiliteit biedt. Denk daarbij aan meer ruimte voor fietsparkeren, promoten van autodelen, maar ook nieuwe vormen van mobiliteit op maat. Belangrijk hierbij is dat we de belangrijkste stakeholders uit Assendorp betrekken.

Assendorp is een gevarieerde wijk waar studenten, ouderen, gezinnen, ondernemers en kunstenaars wonen. De wijk heeft een gevarieerd woningaanbod, er zijn veel voorzieningen en er staan een aantal markante gebouwen zoals het Dominicanenklooster, de Oude Ambachtschool en diverse kerken. Assendorp heeft veel plaatsen waar mensen samenkomen. Zo vinden talloze activiteiten plaats in stadspark De Wezenlanden en Park Eekhout. Vooral het Assendorperplein met de muziektent vormt het bruisende hart van de wijk. Daar zijn ook wijkcentrum De Enk en de redactie van ‘De Assendorper’ gehuisvest. Als het Assendorperplein het hart van de wijk is, is de Assendorperstraat de slagader. Een levendige straat met vele interessante winkels en horecabedrijven. Assendorp is een gezellige wijk waar mensen hart voor hun wijk hebben.

In relatie tot mobiliteit zijn er meerdere kansen voor slimme en duurzame mobiliteit in deze straat en in de wijk. Denk aan:

 • Parkeerruimte auto
 • Beperkte parkeerruimtefietsen
 • Veel blik op straat
 • De bus neemt nu nog veel fysieke ruimte in
 • Assendorperstraat nog sterk ingericht voor de auto
 • Bevoorrading van de winkels met veel vrachtverkeer
 • Nieuwe ingang Jumbo geeft een rommelig onduidelijke voorkant

Samen met Arnold Helfrich van &Morgen begeleidt Arjan van HeelBreed het proces met stakeholders en andere betrokkenen om te komen tot een goed alternatief of goede alternatieven voor Lijn 3.