Waarom ik meeloop met de Climate Miles

Al aardig wat jaren werk ik vanuit HeelBreed met heel verschillende groepen duurzame doeners aan verbetering van hun leefomgeving. Geweldig werk. De laatste jaren volop vanuit de thema’s duurzaamheid en vergroening. Gelukkig merk ik dat meer en meer mensen de urgentie voelen en met elkaar aan de slag gaan. De urgentie van acties om mensen een mooie toekomst te kunnen garanderen wordt ook steeds groter. Kan bijna niet groter, zou ik zeggen.


Voor mij is iedere dag een dag van de duurzaamheid. Heb ik dan nog iets met de Dag en de Week van de Duurzaamheid? Jazeker! Dat zijn mooie momenten om extra focus te hebben op duurzaamheidsthema’s.
Daarom fietste ik vrijdag, op de Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs, samen met Gooitske Zijlstra en kinderen van Kindcentrum De Schatkamer naar fietsfabrikant Kruitbosch. We gingen met elkaar te kijken hoe het productieproces verder verduurzaamd kan worden. Fietsen is al heel duurzaam (waarin een klein land groot kan zijn), maar ook dit kan nog verbeteren.


En tijdens deze Week van de Duurzaamheid voel ik sterk de behoefte om aan alle duurzame doeners te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Uiteraard gaat het om de dingen die ik (wij) dagelijks in beweging zet(ten), maar soms moet je momentum pakken en een statement maken. Daarom trek ik op donderdag 14 oktober de wandelschoenen aan en loop ik samen met Ferna Jalink en vele anderen een etappe mee met www.theclimatemiles.nl, met Marjan Minnesma van Urgenda. We lopen van Zwolle naar Raalte, één van de etappes van de route van Groningen naar Glasgow.


Doe je mee? Zet jij je ook in voor een duurzame wereld?

Fietsen met kinderen in de beste fietsstad van de wereld

Zwolle is uitgeroepen tot beste fietsstad ter wereld door internationale fietsorganisatie People for Bikes. Als aanjager van het gebruik van dit superduurzame vervoersmiddel vind ik dat goed nieuws. En het geeft de Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs op vrijdag 8 oktober 2021 een extra feestelijke tintje; ik vier die dag namelijk met leerlingen van de bovenbouw van Kindcentrum De Schatkamer… Op de fiets!

Leerlingen van de bovenbouw van Kindcentrum De Schatkamer vieren op vrijdag 8 oktober fietsend de Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs. Ze fietsen op die dag vanaf hun school in Stadshagen naar Kruitbosch op de Hessenpoort, de fabrikant van o.a. Cortina en Alpina fietsen. Daar gaan ze in gesprek met de ontwerpers van het bedrijf over fietsen in de toekomst, hergebruik van oude fietsen, en hoe het ontwikkelproces van fietsen nog duurzamer zou kunnen. 

Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs
Jaarlijks is op 8 oktober de Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs. Om deze dag niet aan Zwolle voorbij te laten gaan, staken sociaal ondernemer Gooitske Zijlstra van gooitz en ik de koppen bij elkaar, want hoe gaaf zou het zijn om de per definitie duurzame activiteit fietsen op die dag centraal te stellen? Er was al contact met het steeds duurzamer wordende Kindcentrum De Schatkamer en met Kruitbosch, dus een zeer duurzame activiteit was zó geregeld.

In mijn rol als kwartiermaker voor Fietsen Geeft Vrijheid, wil ik fietsstimulering meer op de kaart zetten in Zwolle. Een derde van de kinderen leert tegenwoordig niet meer automatisch fietsen en dat is niet gunstig als je het hebt over het duurzame vervoermiddel de fiets. De fietsstimulering in Zwolle is ook bedoeld om die 33% ook op de fiets te krijgen.

Duurzame doelen in Zwolle
Het initiatief op de Dag van de Duurzaamheid sluit perfect aan op de positieve ontwikkelingen op fietsgebied in de stad. De Zwolse gemeenteraad heeft onlangs het actieplan Zwolle Wereldfietsstad 2030 aangenomen. Dit actieplan moet zorgen voor veel verbeteringen voor Zwolle als fietsstad.
Verder maakte Wethouder Monique Schuttenbeld onlangs bekend dat de Gemeente Zwolle de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals, SDG’s) heeft omarmd. De fietsactiviteit van Kindcentrum De Schatkamer en Kruitbosch sluiten goed aan op deze duurzame doelstellingen van de Gemeente Zwolle.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
De SDG’s zijn 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling met een focus op economische, sociale én ecologische ontwikkelingthema’s die tegen 2030 bereikt moeten worden. Ze zijn een oproep tot actie voor alle landen om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd klimaatverandering tegen te gaan. Ze zijn opgesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties, om handen en voeten te geven aan het klimaatakkoord van Parijs. Initiatiefnemers van de fietsactiviteit Gooitske en ik omarmden al eerder de SDG’s samen met een club ondernemers uit de stad en zijn blij dat de Gemeente Zwolle dit nu ook doet.

Met deze fietsactiviteit wordt er gewerkt aan de SDG’s 4 (kwaliteitsonderwijs), 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en 12 (verantwoorde consumptie en productie). De leerlingen gaan bijvoorbeeld met fietsfabrikant Kruitbosch in gesprek over meer verantwoorde productie in de toekomst en dat past helemaal bij SDG 12: “Verantwoorde consumptie en productie”.

Initiatiefnemers
Gooitske Zijlstra van gooitz onderzoekt de stad op ooghoogte door de ogen van kinderen. Ze ontwikkelt in opdracht van Provincie Overijssel tien proeftuinen verkeersveiligheid door de ogen van kinderen.

Het Zwolse familiebedrijf Kruitbosch kijkt er naar uit om met de kinderen in gesprek te gaan. Duurzaamheidsmanager Anja Cichowlas: “Kinderen kijken vaak met een unieke blik naar uitdagingen die wij als volwassenen lastig vinden. Fietsen zelf is heel duurzaam en hét vervoersmiddel van nu en de toekomst. Maar als het gaat om het ontwikkel- en productieproces van fietsen, waarbij we afhankelijk zijn van veel leveranciers, kunnen we nog grote stappen zetten. Ik ben heel benieuwd waar de scholieren mee komen!”

Zwolle stimuleert fietsen met eigen fietsburgemeester

Op 29 juni 2021 is Marijn de Vries benoemd tot Zwolse Fietsburgemeester. De voormalig profwielrenster gaat het fietsen in de stad promoten. In de komende twee jaar gaat ze ook de stad Zwolle proberen op de kaart te krijgen als wereldfietsstad. Een belangrijk aandachtspunt voor De Vries is het stimuleren dat kinderen weer meer gaan fietsen. Een derde van de kinderen fietst niet meer naar school. De ANWB benoemde dit probleem ook al, en is bang voor een verloren fietsgeneratie. De Vries vindt het belangrijk om dit te veranderen. 

Fietsen Geeft Vrijheid

Als Kwartiermaker bij het project Fietsen Geeft Vrijheid heb ik inmiddels contact gelegd met de nieuwe Fietsburgemeester. Ook met ons project willen we graag weer meer mensen, jong en oud, op de fiets krijgen. Fietsen Geeft Vrijheid is een samenwerkingsverband van verschillende partijen zoals de Gemeente Zwolle en Travers Welzijn. Het doel is om de krachten van reeds bestaande initiatieven te bundelen, te versterken, maar ook nieuwe wijkgerichte concrete acties uit te zetten om meer mensen op de fiets te krijgen.

Meer fietsers in Holtenbroek

De werkwijze van Fietsen Geeft Vrijheid in Holtenbroek is succesvol gebleken. Er waren reeds fietslessen van Travers Welzijn. Deze kregen een upgrade door een nog laagdrempeligere en persoonlijke aanpak. Ook leerden deelnemers kleine reparaties aan de fiets zelf uit te voeren. De deelnemers aan de fietslessen kunnen rekenen op extra begeleiding van een beweegcoach en van studenten van de opleiding Psychomotorische Therapie van Hogeschool Windesheim. Bij het succesvol afronden van de fietslessen, krijgen de cursisten als beloning een eigen tweedehands fiets inclusief onderhoud. Door de intensieve samenwerking en de bundeling van krachten hebben 60 mensen leren fietsen

Ook andere Zwolse wijken op de fiets krijgen

Fietsen Geeft Vrijheid gaat als het aan ons ligt ook starten in andere wijken. In eerste instantie in Diezerpoort en in Zwolle-Zuid. Er zijn plannen om de verschillende fiets-initiatieven die er nu al zijn in de wijken aan elkaar te koppelen, waardoor ze versterkt worden. Ze worden aangevuld met de methode die ook in Holtenbroek succesvol is. Daardoor kunnen meer mensen bereikt worden die behoefte hebben aan fietslessen en een fiets. En de Fietsburgemeester Marijn de Vries heeft al aangegeven dat ze daar graag aan meewerkt!

Vergroening industriegebied Voorsterpoort

Er zijn plannen om een gedeelte van het industrieterrein de Voorsterpoort te vergroenen. Peter Plaatsman kwam met het idee om het terrein te vergroenen, omdat het nu stenig en rommelig is. Met zijn bedrijf Explosief huurt hij een atelier in het pand van de Creatieve Coöperatie op de Voorsterpoort.

Natuur voor Elkaar

Een goed idee, want vanuit Natuur voor Elkaar, waar ik verbindingsofficier voor ben, wordt het vergroenen van bedrijventerreinen gestimuleerd. Een groene werkomgeving is niet alleen goed voor de biodiversiteit in een gebied, maar heeft ook een positief effect op gezondheid en welzijn van medewerkers en bezoekers. Dus ik ben met Peter Plaatsman aan de slag gegaan met plannen om een community te bouwen en verbindingen te leggen.

Samenwerking zoeken

In onze plannen komt er in het industriegebied meer ruimte voor hout en groen en manieren om de biodiversiteit in het gebied te vergoten. We werken inmiddels samen met de Creatieve Coöperatie, het parkmanagement, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de Straatboer. En de groep groeit nog steeds.

Lunchen en insectenhotels bouwen als startsein van vergroening van de Voorsterpoort

Startsein van het groene project

Op 28 mei was het startsein van dit groene project, door samen met de betrokken partijen insectenhotels te bouwen. Er was een lunch voor eigenaars en managers van de betrokken bedrijven. Wethouder Monique Schuttenbeld en Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher inspireerden de aanwezigen met hun speeches en zij wipten een paar tegels in het kader van het NK Tegelwippen. Het werd een superleuke NL Doet-dag waarin met elkaar gewerkt werd aan een opwaardering van de biodiversiteit ter plekke. Een dag die volgens de aanwezigen gerust een vervolg mag krijgen. We gaan ervoor zorgen.

Groen Vuur: bewonersinitiatief het Stadshager Bos

Als Verbindingsofficier stook ik graag groene vuurtjes op. In deze aflevering van Groen Vuur: het Stadshager Bos.

Een bos in Stadshagen

Halverwege vorig jaar ontstond bij bewoners Spencer Roozeboom en Jorien Sissing het idee om een bos aan te leggen bij Stadshagen. Stadshagen is namelijk een behoorlijk versteende wijk en ze missen groene ruimte om te wandelen, te spelen, de hond uit te laten en meer. Terwijl ze flink aan de weg timmerden met hun plannen kwamen ze bij mij.

Pioniers met groene plannen

Het zijn pioniers die meer ruimte willen maken voor groen en dat soort initiatieven steun ik graag. Ik heb hen geadviseerd om een bewonersteam in het leven roepen. Inmiddels hebben zij een enorme community opgebouwd. Zij hebben al veel bewoners weten te betrekken bij de groene plannen. Momenteel roepen ze mensen op om zelf bomen te kweken.

Toekomstbestendige wijk

Daarnaast betrekken ze de politiek erbij. Onlangs hebben ze hun groene plannen voorgelegd in de Zwolse gemeenteraad. Ze roepen de gemeente op om in een co-creatieproces samen met Provincie Overijssel en partners het Stadshager Bos te realiseren. Ook vragen ze om Stadshagen te verbeteren met een natuurinclusieve visie, die toekomstbestendig is en meer groen mogelijk maakt. Hier kun je het hele betoog lezen.

Het belang van biodiversiteit tussen de oren krijgen

Mijn doel is om de community van het Stadshager bos uit te breiden en het belang van biodiversiteit bij meerdere mensen tussen de oren te krijgen. Ik adviseer en help hen bij de organisatie. Mooi dat ik er als Verbindingsofficier een rol in mag spelen. Lees hier meer over het Stadshager Bos.

Subsidieaanvraag groen dak weer gestart!

Het is zover: er is dit jaar opnieuw geld beschikbaar groene daken. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft weer een nieuwe pot subsidie beschikbaar gesteld voor Zwollenaren om hun dak te vergroenen. Inmiddels ligt er al zo’n 8500 m2 groendak in Zwolle. En dat wordt alleen maar meer! Wil jij ook een groen dak? Tijd om een aanvraag in te dienen. Dat kan via deze link.

Voordelen van een groen dak

Een groen dak heeft veel voordelen. Het isoleert, beschermt het dakleer, vangt water op, zorgt voor verkoeling én voor meer biodiversiteit. Als je het inzaait met een Zwols inheems bloemenmengsel, help je daar ook nog eens insecten en vogels mee. Hoe mooi wil je het hebben? Meer info en een doe-het-zelf video vind je de website van Stadshovenier Zwolle. En in het filmpje van RTV Oost hieronder zie je hoe succesvol de aanvraag naar groene daken vorig jaar was.

Verbindingsofficier Natuur voor Elkaar

Als Verbindingsofficier van het programma Natuur voor Elkaar help ik Zwolle en omgeving om te vergroenen. Om duurzame wensen en groene ideeën sneller van de grond krijgen, verbind ik initiatieven met elkaar en de overheid. Waar groene wensen zijn, moeten die gestimuleerd en geholpen worden. Dit hangt samen met de nieuwe manier van de overheid om inwoners en bedrijven niet alleen maar inspraak te geven, maar meer aan te sluiten bij wat zij zelf willen en het mogelijk te maken.

Ik maak contact met inwoners, netwerken en instellingen die groene ideeën hebben. Niet alleen met de usual ‘groene’ suspects, maar ook juist in sectoren die niet direct voor de hand liggen, zoals kunst en cultuur, sociale maatschappelijk en sport. Ook hier kan én willen ze vaak vergroenen of verduurzamen: van wegen tot bedrijventerreinen en van sportvelden tot schoolpleinen.

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden, worden groene en duurzame initiatieven sneller van de grond geholpen en daardoor krijgt verduurzaming van Zwolle en omgeving een boost. Dat draagt bij aan het doel van het programma Natuur voor Elkaar: meer en snellere duurzame vergroening in allerlei sectoren in de regio Zwolle.

Wil je je groen-initiatief ook van de grond krijgen of vergroten? Of wil je hier meer informatie over? Neem eens contact met mij op.

Opening 1e MobiPunt Zwolle

Zwolle is met de komst van een Mobipunt weer een tintje groener. De eerste ‘groene’ parkeerhub is feestelijk geopend in de Van der Laenstraat in Assendorp. Het Mobipunt biedt ruimte voor parkeren op afstand en opladen.

Een van de wensen was om op afstand te parkeren en de vrijgekomen ruimte te vergroenen. Op de wenslijst staan zes parkeerhubs, waarvan de eerste op 21 december door wijkwethouder René de Heer is geopend.

Inwoners die op afstand gaan parkeren komen in aanmerking voor een kerstboom, die in een houten bloembak op de vrijgekomen plek wordt geplaatst. De parkeerplaats kreeg een make-over. Er kwam een nieuwe ingang, betere verlichting en er werd ruimte gemaakt voor fietsen. In de toekomst is er wellicht ruimte voor meer oplaadpunten, deelauto’s, deelfietsen en pakketkluizen. ’50 tinten groen Assendorp’ zorgt voor een groene uitstraling. Weinig lijkt de Assendorpers nu in de weg te liggen om hun straat autoluw te maken.

De gemeente Zwolle is bereid in 2020 nóg twee parkeerhubs in Assendorp te realiseren.

In balans naar de top!

Kili Meru of Mount Meru

Weg met armoede bij 650 gezinnen in het dorp Kamachumu, Kagera, Noord-Tanzania

Wie mij een beetje kent weet dat ik dagelijks – zowel vanuit HeelBreed.nl als privé – graag aan de De SDG’s (Sustainable Development Goals) werk. Dit zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bepaald door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.
Tot op heden deed ik wat minder met Duurzame Ontwikkelingsdoelen nr. 1 en 2: ‘geen armoede’ en ‘geen honger’.
Het werd tijd om daar wat mee te doen… lees verder

Innovatie op vrijdagmiddag

Bij de start van de werkweek moest ik even terugdenken aan afgelopen vrijdagmiddag. Want wat sloten we vorige week goed af: de ‘Kick-off’ van het Innovatielab op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW)! Dit gebeurde tijdens het SEE-café op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). En deze vond dan weer plaats tijdens het Unexpected x Innovate festival. Volgt u het nog?

Aan Petra Ligtenberg, Ferna Jalink en mij was gevraagd het SEE-café vorm te geven. SEE staat voor Sustainable Energy & Environment. Dit café markeerde de start van het bouwen aan het gezamenlijke Innovatielab, het lab dat door samenwerking tussen het IPKW, de Gemeente Arnhem, de Provincie Gelderland en de HAN tot stand gaat komen.

In anderhalf uur wilden wij veel informatie ophalen, dus stopten wij de mensen in de ‘pressure cooker’. En de mensen zagen dit wel zitten op de vrijdagmiddag, zo te zien aan het grote aantal wat erop afkwam. De zaal barstte zo ongeveer uit zijn voegen. Mensen van heel verschillend pluimage: studenten, ambtenaren 2.0 en ondernemers! Zij gingen in eerste instantie voor het Innovatielab in het algemeen aan het werk, daarna op thema: circulaire economie, energietransitie of nieuwe mobiliteit.

In verschillende gespreksrondes aan de ronde tafels ging men in gesprek over vragen als: “hoe ziet jouw Innovatielab eruit” en “wat moet er zeker te vinden zijn”? Het leverde veel goede gesprekken op. Vast en zeker ook omdat de mensen goed voorzien waren van fruit en Tony Chocolonely’s. Dingen die zo prettig zijn; zeker op zo’n vrijdagmiddag waarbij het al aardig richting weekend gaat.

De uitkomsten van de gesprekken werden strak vastgelegd en gaan naar Kwartiermaker Wouter van der Burg, zodat er door de partners verder gebouwd kan worden. Wij zijn heel benieuwd hoe het Innovatielab er straks uitziet en kunnen niet wachten tot we er volgend jaar doorheen kunnen lopen!