VerbindenVerbinden vanuit eigen kracht

Bruggenbouwer

Met mijn talent “verbinden” en met mijn ervaring als Sociaal Makelaar leg ik verbindingen in de samenleving: tussen mensen; tussen organisaties; tussen culturen. Verbindingen die ervoor zorgen dat men gezamenlijke doelen behaald. Ik ben een eigentijdse bruggenbouwer.

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven om een kabinetsstandpunt te ontwikkelen:

  • Toenemend zelforganiserend vermogen van de samenleving.
  • Terugtredende overheid.
  • Stijgende behoefte aan sociale binding.

Het kabinet wil ruimte en vertrouwen bieden aan maatschappelijk initiatieven en actief bijdragen aan de transitie naar meer doe-democratie. Naar een participatiesamenleving waarin mensen (nog) meer meedoen en samen werken aan een meer leefbare omgeving.

U kunt bij mij terecht voor het in co-creatie ontwikkelen en uitvoeren van allerlei innovatieve sociale projecten. Ik help u bij het aanjagen van maatschappelijke initiatieven en ondersteuning bij de transitie naar een doe-democratie.

Eigen kracht

  • Ik ga uit van ‘eigen kracht’ van mensen. Zij leren door zelf te doen. Ook door hierbij voor zichzelf grenzen over te gaan.
  • De inzet van talenten van mensen heel belangrijk. Deze maken we inzichtelijk en we bouwen ze uit. iedereen heeft talenten. Wie vanuit zijn/haar talent werkt zet zichzelf krachtig neer, wordt hier blij van en is van toegevoegde waarde voor de samenleving;
  • Ik geloof sterk in het gebruik van ICT, Internet en sociale media. Mensen vinden elkaar massaal via deze wegen. Deze middelen zijn een belangrijke en goede aanvulling op de ‘off-line’ processen in buurten, wijken, dorpen en steden.

 

Behoefte aan meer informatie en/of behoefte aan een vrijblijvend gesprek met een goede kop koffie? Leg contact met mij.